COLT (โคลท์) – 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา

Description

รุ่น: 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกา (LIMITED EDITION)
พิเศษ: ศูนย์ตาย
ชนิด: เหล็กกล้า
ขนาด: .45
ลำกล้อง: 5″
สี: สแตนเลสรมดำ
[us_btn text=”ติดต่อสอบถาม” link=”url:website.rajafirearms.co.th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/”]
[us_btn text=”พิมพ์ใบจอง” link=”url:website.rajafirearms.co.th/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87/”]